Wady słuchu – jakie są przyczyny pogorszenia i schorzeń

Możliwe wady słuchu i ich przyczyny

Z wadą słuchu można się urodzić, można też nabyć ją w trakcie życia. Niezależnie od tego, co jest problemem pogorszenia słuchu – chory odczuwa dyskomfort na co dzień. Wynika on z utrudnionej komunikacji – niewyraźnego odbioru dźwięków, powodującego błędne odczytywanie mowy. Objawy są zależne od stopnia zaawansowania choroby słuchu, ale także od różnorodnych przyczyn, na które był narażony nasz narząd podczas czasu ekspozycji na przykładowo zbyt głośne dźwięki. Poznaj faktyczne przyczyny pogorszenia słuchu i dowiedz się, jak rozróżniają je specjaliści.
Nawigacja:

Czym może być spowodowana wada słuchu?

Problemy ze słuchem dotyczą coraz większej liczby populacji. Wynika on nie tylko z wad wrodzonych, wywołanych przez czynniki genetyczne lub przebieg ciąży. Jednostki, które jako niemowlę rodzą się ze sprawnym słuchem, mogą nabyć chorobę słuchu w trakcie dorastania. Pogorszenie słuchu może być skutkiem infekcji bakteryjnych, wirusowych. Występuje ono u dzieci, jak i dorosłych jako powikłanie chorób – grypy, świnki, ucha oraz wielu innych.


Problemy ze słuchem a przebieg innej choroby

Problemy ze słuchem często mają osoby, które chorują na cukrzycę, miażdżycę oraz nadciśnienie tętnicze. W wyniku zaburzenia krążenia narząd słuchu nie funkcjonuje poprawnie – nie jest wystarczająco dotleniony i odżywiony. Wady słuchu wywołują nie tylko przebyte inne choroby, ale także przyjmowane leki, które mogą doprowadzić do zatrucia organizmu. Zaburzenie słuchu może mieć podłoże mechaniczne i pojawić się jako wynik niewłaściwej pielęgnacji ucha, urazu ciśnieniowego – dotyczy to przede wszystkim zwolenników sportu i adrenaliny. Do tego schorzenia dochodzi podczas nurkowania oraz skoków ze spadochronem.

Hałas – główne źródło zaburzenia słuchu

Najpowszechniejszą przyczyną, która powoduje pogorszenie słuchu, jest hałas – pozornie niegroźny, może skutkować poważnym ubytkiem słuchu.

– Wśród pacjentów, którzy zgłaszają się do nas z problemem pogorszenia słuchu, są osoby, które na co dzień spędzają wiele godzin pośród hałasuwynika to z ich miejsca pracy lub zamieszkania. Aż 70% Polaków narzeka na hałas uliczny. W wyniku natężenia dźwięku dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia receptorów słuchowych. Kosteczki słuchowe, chroniąc narząd słuchu przed uszkodzeniem, tworzą dodatkową chrząstkę i na skutek braku ruchu – nie przekazują fali dźwiękowej do mózgu. Obniża to jakość słyszenia, ale może także spowodować jego całkowitą utratę – mówi protetyk słuchu, Kazimierz Lesiński.


Hałas wiąże się nie tylko z ruchem ulicznym, hałasem maszyn w zakładach produkcyjnych, ale może również być wywoływany na skutek własnego wyboru. Na pogorszenie słuchu wpływa zbyt częste odtwarzanie muzyki o wyższym niż przyswajany przez narząd słuchu natężeniu dźwięku za pomocą nośników – mp3, telefonów, radia. W rozmowie wartość natężenia dźwięku wynosi średnio 30-40 dB, natomiast podczas odtwarzania muzyki – 90-100 dB. Zaburzenie słuchu w wyniku hałasu może objawiać się jako przytłumiony słuch w jednym uchu.

W coraz większej ilości przypadków, przyczyną pogorszenia słuchu jest zbyt głośne słuchanie muzyki – zarówno podczas koncertów, jak i w wyniku korzystania z odtwarzaczy. Co istotne – są to ludzie młodzi, którzy nie zdają sobie sprawy, jak duże konsekwencje może nieść niepoprawne korzystanie ze sprzętu elektronicznego, które wywołuje choroby słuchu – mówi protetyk słuchu, Kazimierz Lesiński.

Choroby słuchu – rodzaje występujących problemów

Wady słuchu, dzielą się nie tylko ze względu na moment wystąpienia schorzenia, ale również głębokość i zakres ubytku słuchu, może być: lekki, średni i głęboki. Podział stosuje się również w odniesieniu do lokalizacji występowania zaburzenia, który wpływa na zakres pogorszenia słuchu:

  • Niedosłuch przewodzeniowy: u osób dotkniętych tym problemem, występuje zaburzenie słuchu w zakresie przyswajania niskich dźwięków. Dotyczy ucha zewnętrznego lub ucha środkowego.
  • Niedosłuch odbiorczy: chory słyszy gorzej wysokie dźwięki. Zlokalizowany w narządzie Cortiego, zwoju spiralnym lub nerwie ślimakowym.
  • Niedosłuch mieszany: u chorego występują dolegliwości niedosłuchu przewodzeniowego oraz niedosłuchu odbiorczego. Zaburzenie słuchu dotyczy ucha środkowego i wewnętrznego.
  • Zaburzenia słuchu fonematycznego: pacjent ma problem z analizą wyrazów – wydzielaniem w nim głosek i sylab. Ta wada słuchu wpływa na nieprawidłowy rozwój mowy.
Źródła:
  1. Bartnikowska, Urszula. „Głuchota–mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu.” Niepełnosprawność 4 (2010): 27-41.
  2. Polski, Bartosz, et al. „Rola lekarza rodzinnego w procesie wczesnej wykrywalności niedosłuchu u dzieci, realizowanej w ramach Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.” Family Medicine & Primary Care Review 2 (2014): 148-149.
  3. Wiśniewska, Barbara. „Dzieci z wadą słuchu–specjalne potrzeby edukacyjne,[w:] E.” Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki (2007).

Dodaj komentarz